خواف شهر میراث های ماندگار
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     

ردبف

روستاهای بخش مرکزی

روستاهای بخش جلگه زوزن

روستاهای بخش سلامه

روستاهای بخش سنگان

1

شهر خواف

قاسم آباد

سلامه

سنگان

2

خرگرد

اسد آباد

قلعه نو

برآباد

3

لاج

جهان آباد

خیرآباد

گریو

4

مهاباد

باغ بخشی

احمدآباد

کلاته کلان

5

فایندر

مهاباد

حسن آباد

دردوی

6

گرازی

زوزن

خرم آباد

خوشابه

7

خواجه

بیاس آباد

علی آباد

چاه غش

8

ورای

ابراهیمی

هزار خوشه

موسی آباد

9

حفیظ آباد

بنیاباد

رزداب

چاه فصل

10

ارزنه

لاخی برکاء

بند ایوان

معدن سنگان

11

تیزاب

چاه خشت

سراب

چاه گز نو

12

دشت

چاه کنده

چهارده

چاه ایوبی

13

کجنه

چاه مسیله

چمن آباد

چاه سرخ

14

مهرآباد

چاه کچی

شهرک

سیرخون شمالی

15

براکو

قطارگز

سیجاوند

سیرخون جنوبی

16

بیدپارسی

حسن آباد

صیدآباد

میل چهل و یک

17

چاه شهید منتظری

علی آباد

ولی آباد

میل پنجاه وسه

18

نشتیفان

کالشور

عباس آباد

چاه محمد

19

بازگوی

ده خطیب

نصرآباد

نیاز آباد

20

بقصانی

قلعه ها

خلیل آباد

بهدادین

21

محمد آباد

محمد اسد

سلمان

محمدآباد بقصانی

22

نقاب

چاه مطار

سده

حسین آباد کاریون

23

رزان

غضنفری

مزرعه شیخ

مژن آباد

24

پشت صاباد

همزاره

روح آباد

چاه زول

25

باغچه

خلط آباد

 

فدک

نهور

26

هرشی

ارگ قلندر

رباط زیارت

ردیف 6 الی 18 آمارتقریبی پاسگاه ها  می باشد

27

چشمه مزار

مهرآباد

حاجی آباد

28

 

برکاء

میانرودی

29

 

 

سناجرد

 

[ ۱۳۸٩/٩/٢٤ ] [ ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ ] [ حمید یاررودی ]
حمید یاررودی
حمید یاررودی کارشناسی آموزش ابتدایی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی آموزگار مقطع ابتدایی استان خراسان رضوی شهرستان خواف Email: hamid_yar@ymail.com
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :