خواف شهر میراث های ماندگار
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     

 

 

بسمه تعالی

         مقدمه

سرزمین ایران از زمان های دور چون سروی بلند در پهنـه گیتی خود نمایی کرده است هرچند در لحظه ای از تاریخ پر افتـخارخود مورد هجوم اقـوام یا بلایای طبیـعی قرار گرفته ولی بـاز براثر رشادت مردان با همـت خود در صحنـه گیتـی خود نمـایی کرده است از دیرباز اقوام و حکومت های مختلف علاقه زیادی به امر نوشتن تاریـخ خود که شامـل اصـل و نسـب ، اقـدامات ، جنـگها ، پیروزی ها ، بناها و ... از خود نشـان می دادند که این امر اکنون اهمیت خود را از دست نداده است و حفـظ آثــار و بناهای به جا مانده و میـراث فرهنگی بیانگر این موضـوع است. کشور ایران به خاطر موقعیت ، وسعت ، نژاد ، فرهنگ ، تاریـخی غنی دارد که هر منطقه از این کشور دارای آثار فرهنگی هنری و تاریخی جالب و ارزشند می باشد در شـرق ایـران زمیـن نیز این موضوع قابل مشاهده است شـرق ایـران و بخصوص خراسـان ازحیـث ورود و خـروج اقـوام مختـلف حائز اهمیت است چرا که بیـشتر مهاجمـان به ایـن مـرز و بـوم بیـشتر از شـرق کشـور وارد شده اند و حکومــت هایی در ایـن منطقــه بـوجـود آورده اند فرهنـگ این ناحیـه سـوا از رنـگ و روی ایرانی و آریـایی بر اثر رفـت و آمـدهای اقـوام مختـلف و قـرار گرفتـن در مسیـر راه و بخصوص جـاده ابریـشم غنـی و غنـی تر شده و دانش و معرفت در زمینه های گوناگون به اوج رسیده است اینک بـر خود فرض دانستیم تا در مورد یکی از آثار مهم این منطقـه یعنی شهر جیـزد مـطالـبی را هـر چنـد انــدک گـرد آوری کــرده و در اختیــار خوانندگان قرار دهیم .


 

 

موقعیت جغرافیایی

 

 

شهـر تاریخی جیـزد در فاصلـه 5/1 کیلومتـری جاده رشتخوار به شهرستـان خـواف قرار گرفتـه است ایـن شهـر بـزرگ در مشـرق شهرستـان رشتخـوار در کنار روستـای فعلی اکبـر آباد قـرار دارد  مساحت فعلی آن که بـه صورت تپـه هایی پسـت و بلنـد موجود است حـدود 25 هکتـار می باشـد که بعضـا" ایـن تپـه ها به زیر کشت دیـم رفتـه اند . تپـه های واقع در این منطقه را می توان جزء بـزرگ ترین تپـه های تاریـخی خراسـان بـزرگ دانست که در کنـار یکی از شاخه های اصلی جاده ابریـشم بوده است این شهر حلقه ارتباطی ولایـات غربی و شمالی ایران بخصوص زاوه ، نیشابور ، طـوس ، ترشیـز و ... به شرق یعنی افغانستان کنونی( که جزئـی از ایـران بـوده است ) سیستـان و قهستـان و زوزن بوده  است در بیشتـر کتـب تاریخی جیـزد را جزئی از ولایـت زوزن و خـواف دانسته اند .

 

 

 

[ ۱۳۸٩/٩/٢٤ ] [ ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ ] [ حمید یاررودی ]
حمید یاررودی
حمید یاررودی کارشناسی آموزش ابتدایی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی آموزگار مقطع ابتدایی استان خراسان رضوی شهرستان خواف Email: hamid_yar@ymail.com
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :