نادر در خواف

         افاغنه در محاربه با قزلباشان جری بودند غافل از این‏که :

گربه شیر است در گرفتن موش        لیک موش است در مصاف پلنگ

نادر با کسب آمادگی‏های لازم و تقویت مواضع خود آن‏ها را شکست مفتضحانه ای داد ، تا جایی‏که به افغانستان گریختند . ترکمانان هم در عصر سلطنت ناصر الدین شاه قاجار به دلایل مختلف سیاسی ، اقتصادی  ، نظامی و اجتماعی از نواحی ترکمنستان شوروی همراه با ترکمانان منطقه سرخس به منطقه جام ، باخرز ، سرخس و بالا خواف هجوم بردند و به قتل و غارت مردم پرداختند در آن زمان سید محسن خان کلالی حکومت داشت . وی گوید : تابه حال ترکمن‏ها جرأت نمی‏کردند به منطقه‏ی خواف بیایند .

/ 0 نظر / 17 بازدید