تاریخ

 

2-  حافظ ابرو :   شهاب الدین عبدالله ابن لطف ا...  مشهور به حافظ ابرو (باباابدال) مورخ قرن هشتم و نهم (هـ-ق) در دوره‏ی شاهرخ و امیر تیمور و بایسنقر میرزا فعالیت زیادی داشته است وی با شاه نعمت الله ولی و شاه قاسم انوار معاشرت داشته . در نقل تاریخ امانتدار و مزارش در خواف مورد احترام است که توضیح بیشتر در قسمت آثار باستانی خواف آمده است ./ 0 نظر / 15 بازدید