زندگینامه‏ی مرحوم حاج خواجه محی الدین احراری

 مرحوم حاجی خواجه محی الدین احراری ، از روحانیون برجسته و مشهور خواف می باشند ، که در سال 1274 در خانواده‏ی روحانی ، در خواف متولد گردیده ، تحصیلات مقدماتی را نزد پدربزرگوار خود خواجه عبدالقادر فرا گرفته ، برای ادامه تحصیلات و کسب علوم شرعی عازم افغانستان شدند . مدت چهار سال در غوریان به فراگیری علوم اسلامی و معارف قرآنی پرداختند سپس برای ادامه تحصیلات راهی هرات شدند و به مدت هشت سال به تکمیل علوم اسلامی و شرعی مشغول گردیدند . بعد از پایان تحصیلات علوم متداوله به موطن اصلی خود خواف مراجعه و در گسترش  علو م  دینی و  نشرفرهنگ قرآ نی بخصوص تا سیس حوزه علمیه احناف خواف با همکاری مرحوم حاجی مولانا خواجه شمس الدین مطهری وعلمای دیگر آن زمان کوشش بسیاری نمودند . از طرفی چون به‏عنوان یک فرد روحانی ، دارای نفوذ اجتماعی در میان اقشار مختلف مردم بودند ، بسیاری از مسایل و مشکلات خانوادگی ، اجتماعی ، قضایی و سیاسی و مذهبی مردم منطقه را حل و فصل می نمودند ، تا این‏که در سال 1350 شمسی دار فانی را وداع گفته و اکنون آرامگاه ایشان در مزار خواجه یار می باشد .

/ 0 نظر / 18 بازدید