مقاله : پیامدهای طرح ارزشیابی کیفی توصیفی از منظر معلمان ابتدایی کرمان با تأکید بر آثار اخلاقی آن

نویسندگان :طاهره زحمتکش ؛ مراد یاری دهنوی ،  فاطمه ابراهیمی شاه آبادی


چکیده : این پژوهش به‌منظور بازنمایی پیامدهای طرح ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی، 15 نفر از معلمان مجری این طرح را به‌عنوان افراد نمونه پژوهش انتخاب نموده و در اجرای پژوهش از روش زیست‌نگاری بهره گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که این طرح در ارتباط با روش تدریس، معلم، دانش‌آموز و محتوای آموزشی، نسبت به روش سنتی از پیامدهای مثبتی برخوردار بوده و آثار مثبتی در حوزه اخلاق به دنبال دارد و سازوکارهایی نیز در پیدایش این آثار مثبت دخیل می‌باشد که در متن مقاله به آن‌ها پرداخته شده است، علاوه بر این، طرح مذکور با پیامدهای منفی نیز روبرو هست که عواملی از قبیل حجم کتب درسی، عدم آگاهی کافی معلمان و اولیاء نسبت به این طرح و کمبود وقت کلاس، در شکل‌گیری این پیامدهای منفی خالی از تأثیر نیست. 


 کلیدواژه‌هاپیامدها؛ ارزشیابی کیفی-توصیفی؛ معلمان؛ دوره ابتدایی


برای دانلود فایل PDF اینجا راکلیک کنید ./ 0 نظر / 39 بازدید