شجره نامه ی اولاد کفش دوز(کوشدوز)

با تشکر از آقای فیروزی بابت تهیه این شجره نامه

منبع : http://bafkhaf.blogfa.com/

 

/ 1 نظر / 55 بازدید
زنده باد عبدالطیف

لطفا از اولاد عبدالطیف هم شجره نامه بسازید ممنون فامیل هایی چون انتقالی ها یارها ذاکری ها حیدری ها جوهری ها مشورتی ها و.... جزوه این اولاد میباشد