زلزله‏ی ویرانگر خواف سال 737 (هـ-ق)

 

یعلی الخصوص به شهر جیزد . نزدیک سحر زمین چنان جنبید که گویی گیتی از مرکز خود خارج شد . بسیط خاک با هوا مرکب شد و دایره افق قوس مورّب چنان که

اگر ز روی طبیعت زمین جماد افتاد           زسهم قوس چرا رعشه شد در او پیدا

هنوز بیضه کـافور بـرف هیچ نخـورد           چگونه لـرزه گرفت آخر از تب سـرما

        در لحظه ای قریب بیست هزار نفر مدفون خاک گشتند  یکی از خواصّ ملک غیاث الدین فیروز، ملک زوزن می گوید . چون زلزله پیداشد ، ملک از صُفّه به میان کوشک       می دوید باز به صُفّه می رفت و می‏گفت : قیامت آمد . ناگاه کوشک زیر و رو شد و ملک بی نام و نشان و اثر سنگی در دهلیز سرا بود و بر خاک نشاندند .

صبـــاح دوشنبه ربیــع نخست               شب چهارده وهفتصد وسی وهفت

زمین جنبشی کرد بر اهل خواف           بسـی خلق تــا روز محشر بخفت

اگر بگذری بر نــواحــی جیــــزد           ببینی که با آن جماعت چه رفت

به سنگ اجـل خرد شد زیر  خاک           بسـی گردن سـرفــرازان بــرفت

کجا مسجد جمعه و سقف طاق           کجا قصر فیروزه وایوان و تـخت

بعد از زلزله‏ی 737 (هـ ق) زوزن از مرکزیت افتاد و در دوره تیموریان مرکزیت به خرگرد منتقل شد .

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید