اهمیت سیاسی خواف بزرگ بعد از اسلام

 

        ازانتصاب حاکمان ونحوه‏ی انتخاب آن ها که فقط بوسیله شخص شاه صورت می گرفته معلوم می شود که در دورانهای مختلف مردان بزرگ و سیاستمدار وازخاندان اصیل وقدرتمند به حکومت خواف گمارده می شدند که برخی از آنان جزوشخصیت تاریخی کشور گردیده اند . احمد خجستانی1 که ابتدا از امرای طاهریان بود وسپس به خدمت صفاریان پیوست و از حسن تدبیر و کفایت به مقامات بلند رسید . از طرف عمر و لیث صفاری به حکومت خواف منصوب گردید که بعد از شورش علیه صفاریان خواف و نیشابور را تصرف کرد و در قرن سوم هجری به سلطنت رسید و سکه به نام خود زد در قرن دهم (ه- ق) مرشد قلی خان حاکم خواف از فرط لیاقت و کاردانی ، شاه عباس اول را به سلطنت رسانید و خود نایب السلطنه ایران گردید . این دو انتصاب نشان دهنده‏ی این است که موقعیت سیاسی خواف در قرون سوم و دهم (ه-ق) تغییر نداشته و حاکمان مشابهی برای حکومت آن انتخاب کرده اند که هر میل به سلطنت را در سر می پرورانداند اهمیت سیاسی این منطقه به حدی بوده است که داماد خواهرزاده شاه طهماسب به نام سلمان خان در آن حکومت نماید و حاکمان دلاوری چون محراب خان قاجار و گنجعلی خان را در خود پذیرا باشد و نیز در عصر قاجاریه هم حاکمانش که خوافی الاصل بوده اند ، جزء رجال و معاریف درجه‏ی اول خراسان باشد و مورد توجه سلطان وقت قرار گیرند .


1-رجال شرق خراسان جلد اول 1370- ابراهیم زنگنه

/ 0 نظر / 13 بازدید