نماز استسقاء

نماز استسقاء نیز از سنتهای مؤکده است، و با جماعت خوانده می ‌شود. بدینصورت که هرگاه بارندگی کم بوده و زمینها خشک باشد، بگونه ‌ای که خطر خشکسالی مردم را تهدید کرده و نیاز به بارندگی احساس شود، حاکم یا فرمانروای کشور و یا منطقه فرمان می‌دهد تا (تمامی) مردم برای خواندن نماز استسقاء گرد هم آمده و از خداوند طلب ریزش باران بنمایند.

نماز استسقاء نیز دو رکعت می‌ باشد. زیرا در حدیث آمده است که: «صلى النبی -صلى الله علیه وسلم- رکعتین کما یصلی فی العیدین». (أحمد حدیث 2423، الترمذی حدیث 558، 2/445، وابن ماجه حدیث 1266 و دیگران).

«رسول الله -صلی الله علیه وسلم- همانگونه که در نمازهای عید نماز می ‌خواندند، (نماز استسقاء) را دو رکعت خواندند».

بعد از نماز استسقاء خطبه‌ای خوانده می‌شود و در آن خطبه، مردم به طلب بخشش و استغفار از پروردگار مهربان، و به دادن صدقه، و دوری از هرگونه کینه، بغص، دشمنی، حسادت و …… توصیه می ‌شوند.

در نماز استسقاء، لازم است خود را تمیز و پاکیزه گردانید، اما استفاده از عطر و مواد خوشبو کننده و یا آراستن وضع ظاهری سنت نمی ‌باشد. زیرا روایت شده است که در چنین روزی برای ادای نماز استسقاء رسول الله -صلی الله علیه وسلم- با حالتی خاشعانه و خاضعانه، با فروتنی کامل، بدون هرگونه آراستگی ظاهری از شهر خارج شدند.

 

/ 0 نظر / 31 بازدید