سرطان‌خیزترین و کم‌سرطان‌ترین کشورهای جهان

 


تصویر زیر وضعیت کشورهای اروپایی را در این زمینه نشان می دهد؛


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


بدترین قسمت اروپا اروپای مرکزی با 123 مرگ به ازای هر صد هزار نفر است. این آمار در اروپای شمالی 108 نفر در اروپای جنوبی 105 نفر و در اروپای غربی 105 نفر است.

در این نمودار آمار انواع سرطان در رنگهای مختلف آورده شده است. به ترتیب سرطان ریه، روده، سینه، پروستات، پانکراس و معده.


تصویر زیر وضعیت قاره آمریکا را نشان می دهد؛


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


در این تصویر آمریکای شمالی با 106 مرگ به ازای هر صد هزار نفر صدر نشین است. منطقه کارائیب با 102 نفر آمریکای جنوبی با 101 نفر و آمریکای مرکزی با 74 مرگ در رده های بعدی هستند.

آمارهای انواع مختلف سرطان به ترتیب ریه، روده، سینه، پروستات، پانکراس، معده و کلیه است.


تصویر زیر نشان دهنده وضعیت قاره آفریقاست؛


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


تنوع سرطانها به ترتیب کلیه، روده، سینه، رحم، پروستات، مری، ریه، سرطان پوست.


تصویر زیر وضعیت آسیا و اقیانوسیه را نشان می دهد؛


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


ناحیه مرکز و جنوب آسیا که کشور ما نیز در آن قرار دارد بهترین وضعیت در سطح جهان است.

/ 0 نظر / 33 بازدید