فقها

2-        ابو المظفر خوافی : متوفی سال 500 (هـ ق) که با امام محمد غزالی هم درس بوده و شغل قضاوت توس را به عهده داشته است . نزد امام الحرمین جوینی شاگردی کرده و فقه را از ایشان آموخت . او را امام العالم می گفتند فرزندانش ابوالقاسم عبدالله بن احمد وابوالمعالی مسعود بن احمد که بعدها وی به استادی نظامیه بغداد رسیده است . ابوالمظفر در اقامه‏ی دلیل ، مناظره ، جدال و کلام مشهور بوده است .

3-   مولانا نظام الدین مژن آبادی : پیشوای مذهبی شهر هرات مقتول در هرات سال 737 (هـ-ق) به‏وسیله‏ی غزها وی به پیر تسلیم و امام المعظم مشهور بود . با جنایت‏های ترکان غز مخالف بود و علیه آن ها فتوی داد و شهید شد .

4-    علی بن قاسم سنجانی : در قرن پنجم (هـ ق) صاحب کتب مختصر العین ، محل العین ، انسان العین به زبان عربی می باشد .

 

/ 0 نظر / 12 بازدید