پست های ارسال شده در شهریور سال 1392

پذیرفته شدگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کانون فرهنگی آموزش شهرستان خواف

  نام ونام خانوادگی رشته وشهر قبولی نام ونام خانوادگی رشته وشهر قبولی سمیه کافی دندان مشهد علی شجاع پور مکانیک امیرکبیر محمد مطیع دندان  مشهد احسان پیدایی مکانیک امیرکبیر آمنه یکتا ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 71 بازدید

پذیرفته شدگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی موسسه گزینه دو شهرستان خواف

قبلا باید از همکاری صمیمانه مسئولین موسسه گزینه دو خواف به خصوص همکار گرامی بنده آقای سعید شاه قاسی بابت ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 26 بازدید