پست های ارسال شده در اسفند سال 1396

مقاله : پیامدهای طرح ارزشیابی کیفی توصیفی از منظر معلمان ابتدایی کرمان با تأکید بر آثار اخلاقی آن

نویسندگان :طاهره زحمتکش ؛ مراد یاری دهنوی ،  فاطمه ابراهیمی شاه آبادی چکیده : این پژوهش به‌منظور بازنمایی پیامدهای طرح ارزشیابی توصیفی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

تاثیر ارزشیابی کیفی توصیفی بر میزان یادگیری دانش آموزان

چکیده هدف تحقیق حاضر تاثیر ارزشیابی کیفی توصیفی برمیزان یادگیری دانش آموزن مقطع ابتدایی ازدیدگاه آموزگاران مدارس ناحیه ۴ مشهد است ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 62 بازدید

مقاله : زمينه يابي اجراي ارزشيابي کيفي - توصيفي در مدارس ابتدايي شهر تهران

نویسندگان:  حسني محمد, احمدي غلامعلي    چکیده:  ارزشيابي توصيفي، يکي از نوآوري هاي آموزشي در دهه حاضر در نظام آموزشي دوره ابتدايي کشور است. اين ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید