/ 1 نظر / 50 بازدید
دکتر نگهبان راست گراست

باسلام. دکتر نگهبان متاسفانه خود را اصلاح طلب جا زده است و بعضی ها او را مستقل بیان می کنند تا مبادا.... این سایت رسمی فرکسیون اصولگرایان رهروان ولایت است. لطفا بازدید بفرمایید و ببینید که عکس و نام دکتر نگهبان در این لیست وجود دارد. ردیف ماقبل آخر . صرفا برای اثبات این موضوع این را ارائه می دهم وگرنه هرکس آزاد است هر اعتقادی داشته باشد. این برای افرادی است که این موضوع را انکار می کنند. لطفا درج نمایید. آدرس: http://www.majlesnews.ir/fa/fractionmembers