قلـعه‏ی گبرها ( خرگـرد )

روبروی مدرسه غیاثیه‏ی خرگرد ، در شرق جاده‏ی آسفالت خواف تایباد، تپه مرتفعی قرار دارد که به قلعه گبرها معروف است. برخی می گویند : این قلعه دژ نظامی زردشتیان بود که در صدر اسلام در سال 31 (هـ،ق) وقتی مسلمانان خواف را فتح کردند، زردشتیان این قلعه که متعصب بودند با اسلام مقابله نمودند ، که منجر به شهادت عده ای از مسلمانان شد آثار برج مخروبه ای که بر بالای قلعه است و دیوارهای فرو ریخته بیانگر وقوع نبرد سهمگین و پرتلفات بوده است. مردم محل می گویند: قبرهایی که در داخل قلعه یا در مقابل تپه روبروی قلعه دیده می شود، مزار کسانی است که در نبرد با زردشتیان شهید گردیده اند . از منابع تاریخی چنین پیداست که تجمع و تداوم زندگی زردشتیان در منطقه‏ی خواف ، در شهرهای زوزن و خرگرد و سیجاوند بیشتر از مناطق دیگر بوده است . به آفرید بدعت گذار خوافی اهل زوزن است که در سیجاوند ظهور کرده ، ولی زردشتیان سنگان دوام نیاورده به هندوستان رهسپار شدند .دین زردشت درمنطقه خواف تاقرن سوم(ه،ق)دوام داشته است .

 

/ 0 نظر / 15 بازدید