عرفان

 

2-        رکن الدین محمود سلطان سنجانی : معروف به شاه سنجان در سنگان پیوسته به ارشاد مردم مشغول بوده نزد خواجه مودود چشتی تربیت شده است سال وفات وی 593 یا 599 است پاره ای مزار وی را در سنگان پایین خواف و برخی در سنگان بالا خواف دانسته اند .

3-               امیر قوام الدین نصرالله سنجانی

4-        فصیح الدین لاژی معروف به فصیح خوافی : از عرفای قرن نهم ( هـ-ق ) از لاج بوده است و او را مولانای اعظم گویند و با خواجه پیر احمد خوافی مکاتبات و مصاحبات داشته است .

5-        مولانا فصیح الدین محمد بن علاء : از عرفای عصر شاهرخ تیموری گر چه قضاوت رسمی را قبول نکرد و لی بطور غیر مستقیم قاضی و مشاور مردم بوده است . مزار وی در هرات است .

6-        فصیح الدین محمد بن زین الدین خوافی: معروف به فصیح خوافی فرزند بزرگتر شیخ زین الدین خوافی عارف معروف سلسله صوفیه است که درسال 993 (هـ-ق)هرات درگذشت .

7-        مجد خوافی: از عرفای قرن هشتم (هـ-ق) که کتاب روضه‏ی خلد را در معارضه با گلستان سعدی نوشته است تولد او بین 675 تا 680 (هـ-ق)است کتاب کنز الحکمة از مصنفات اوست اشعاری بلیغ داشته و در نظم و نثر فارسی استاد بود . روضه‏ی خلد را در سال 733 تمام کرد و به پایان رساند و بار دیگر در 737 تجدید نظر کرد . انگیزه‏ی خود را از تالیف روضه خلد تقلید از گلستان سعدی عنوان کرد استادان وی عماد الاسلام و دیگری فصیح خوافی که با فصیح خوافی مؤلف مجمل فصیحی تفاوت دارد .

/ 0 نظر / 19 بازدید