سنگان خواف دیار پارسیان

مردم سنگان مقاومت 150 ساله‏ای در برابر اسلام داشتند که چون یارای مقاومت بیشتر در مقابل لشکر اسلام را نداشتند و نمی توانستند جزیه سنگین را به

مر او را نام سنجان کرد دستور                 بسان ملک ایران گشت معمور

/ 0 نظر / 14 بازدید