در مورد معادن پلاسری سنگان سنجیده سخن بگوییم

تخریب محیط زیست یک کلمه ی کلی است که امروز هر شخصی که با دیدگاه منفی نسبت به معادن سنگان خاوف صحبت می کند آن را به کار می برد . به تصاویر قبل از بهره برداری اگر توجه کنیم و سطح خاک منطقه را نگاه کنیم به جز بوته های مختصر منطقه ی کویری هیچ پوشش گیاهی دیگری در منطقه دیده نمی شود و دریغ از یک درخت در معادن پلاسری سنگان خواف . طبیعی است که با برداشت از معادن مذکور سطح خاک جابجا می شود ، ولی ضرر آنچنان که با کلمات تخریب محیط زیست بیان می شود پدید نمی آید و یک سال بعد همان بوته ها در سطح خاک نرم شده قابل رویش

است .

این ها بخشی از سخنان جاودانی ، کارشناس اقتصادی معدن درباره ی اعتراضاتی است که در مطبوعات و ... نسبت به فعالیت معادن پلاسری سنگان شده است . در ادامه به تعداد زیاد شاغلین این بخش که به طور مستقیم و غیر مستقیم با این معادن در ارتباطند اشاره ای کرده و نارضایتی خود را از نسنجیده سخن گفتن درباره ی این معادن و درآمدهای هنگفت آن اعلام کرده است که می توانید متن کامل مصاحبه ی ایشان را در نشریه آوای رود شماره 65 مطالعه فرمایید .

منبع : نشریه آوای رود . ش 65

 

 

 

 

/ 1 نظر / 33 بازدید
جان محمد تیموری

سلام -با توفیق الهی در اسفند ماه سال ۱۳۹2 وب سایت روستای مژن آباد شهرستان خواف،فعالیت مجازی خودرا آغازنمود آماده نظرات گرم شما هستیم .