مغول در خواف

    تاریخ وصّاف تحت عنوان          « خراب شدن1 خراسان بزرگ به دست مغولان » چنین شرح داده است : « خراسان بزرگ شامل چند شهر بزرگ است . بلخ ، هرات ، نیشابور ، مرو .بلخ را چنگیز به دست خود خراب کرد و سه شهر دیگر به دست تولی خان ویران گردید . بلاد آن سرزمین چون ، توس ، ابیورد ، بارز و را لشکر فرستادند و همه را نیست و نابود کردند از هرات تا سیستان . شبورغان را قتل و غارت کردند » .

        در مجمع الانساب به همین صورت روایت شده است. در تاریخ جهانگشای جوینی هم همین مطلب مورد تائید می باشد . در کتاب خطّی در شهر کاشمر به نام تاریخ دنیا حمله مغولان به شهر زوزن را چنین آورده است : شهر زوزن چهار دروازه داشته به نام دروازه‏ی نیشابور، دروازه‏ی کرمان ، دروازه‏ی هرات و دروازه‏ی قهستان . هنگام لشکرکشی مغول به زوزن مردم مقاومت کرده و از ورود آنها به شهر جلوگیری نمودند. مغولان به ناچار از سمت راست دروازه‏ی کرمان نقب زده و وارد شهر می شوند و مردم را قتل عام می کنند و عده ای از بزرگان شهر راکه مسبب مقاومت مردم می دانستند، در باغ سلیمان که در قبله‏ی مسجد ملک زوزن واقع بود و تا چند سال قبل به باغ سلیمون معروف بود جمع و قتل عام کردند .

 

 

هلاکو در خواف و تسخیر قلاع اسماعیلی

     

 

  در سال 649 (هـ-ق) هلاکو بنیانگذار حکومت ایلخانی ، با لشکر مغول ابتدا از خواف و تون (فردوس ) به قلاع اسماعیلی حمله کرد و بعد از تصرف قلعه‏ی دختر ، کوه چشمه ، قلعه‏ی دشت زوزن و قلعه‏ی بزه کوه خیرآباد ، با سپاه خود به سوی قلعه‏ی گرد کوه دامغان ، که یکی از قلاع مستحکم اسماعیلی بود ، حرکت کرد که موفق به فتح آن نشد . این واقعه در تاریخ جهانگشای جوینی به تفصیل آمده است ./ 0 نظر / 17 بازدید