مقدمه کتاب خواف در گذر تاریخ

  

         تاریخ یک ملت ، آینه ی یک ملت است برای نسل های جوان وآینده. فرهنگ هر ملت شناسنامه آن ملت است . ملتٍ بدون فرهنگ وتاریخ و گذشته یعنی ملت بدون شناسنامه، بدون اصالت وبدون هویت . اگر پاره ای از جوانان ما دچار از خود بیگانگی و خودباختگی می شوند ، بخاطر این است که از فر هنگ گذشته کشور و محل خو د بی اطلاع و ناآگاهند .غربیها برای اینکه ملل شرق واسلامی را وادار به تقلید از خود نمایند با تبلیغات دروغین وجذاب سعی دارند به جوانان بقبولانند که در گذشته کشور ، سرزمین ومحل تولدآنان چیزی که نمودی از فرهنگ و دستاورد های مادی ومعنوی باشد ،وجود ندارد و امروزه راه نجات وسعادت آنان وداع از گذشته کشور خود وتقلید کورکورانه از مظاهر فرهنگ غرب است ، در حالیکه غرب هر چه دارد از شرق می باشد وتمدن غرب مدیون تمدن شرق وفرهنگ اسلامی است منطقه ی خواف ، این خطه ی زرخیز وپهناور دروازه ی شرقی استان خراسان،سرزمینی است که قرنها جولانگاه ستمکاران ، جهانگشایان و گردنکشان بوده است . دراین سرزمین عشق با محبت ، علم با عمل ، تجارت با عبادت و دیانت با سیاست توام بوده است . این سرزمین بیابانی با کوههای نه چندان بلند ، وسعتش تقریبا یک بیست و ششم خراسان میباشد ، دربسیاری از ابعاد طبیعی ، اقتصادی ، انسانی ، دینی،  فرهنگی و اجتماعی ناشناخته مانده است ، در حالی که در علوم مختلف تجربی ، ریاضی ، پزشکی ، فلسفه ، نجوم ، ادبیات ، عرفان و فیزیک نقش مؤثری در رشد و بالندگی فرهنگ وتمدن اسلام وایران داشته است . این منطقه محل رشد مردان بزرگ وپرورش عالمان وسیاستمداران سلاطین و سمبل مردمان با صداقت ومهمان نواز وغریب دوست می باشد . خواف تحولات زیادی را تجربه کرده است . یادگار گذشته وگرانبهایی است ، گذر کردن درکوچه پس کوچه های تنگ و باریک با دالانهای پیچیده ولی ظاهر جالب و جذابش ، تاریخ فرهنگ وهنر زندگی ورشد آن را مرور    می نماید .

        شناخت روح اندیشه و احساس گذشتگان وآگاهی ازسیر تکاملی وتجلیات ذهنی آنان پی بردن به آداب ورسوم واعتقادات مردم در گذشته ، به جوانان ما امکان می دهد تا آگاهانه فرهنگ و تمدن آینده خود را بر اندیشه ها ، احساسات و سنت ها ی صحیح گذشته بنا کرده ومراتب ترقّی رایکی پس از دیگری طی نمایند .

        انگیزه وهدف ما از ارائه این تحقیق که چکیده ی بسیار مختصر از سیمای چروکیده ی این منطقه بیابانی است این است که با محیطی که در آن متولد و بزرگ شده ایم آشنا شده هم خودمان را بهتر شناخته وهم به دیگران بشناسانیم ، تا روشن شود که این سرزمین وساکنان آن در گذشته چگونه بوده ، چه فرهنگی داشته اند ، کدام شاعر ، عارف ، عالم و ادیب در آن زندگی میکرده ، آثار باستانی آن کدام است ، نکات قوت وضعف آن در گذشته چه بوده است ؛ امید است مورداستفاده مردم وقبول اهل بینش وحق تعالی قرار گیرد .   

    یــا رب بدور دار بــلا و نیـاز و قحـــط                                   ازخطــه خــراسان خــاصه زخـاک خواف[1]

   زیرا که جمله مؤمن و پاکند و معتقد                                   بادین نیک و مذهب خوب وضمیر صاف

        منطقه ای که تا همین چند ده سال قبل ، عنوان تبعید گاه را داشت ، اینک در پرتوی آب های فراوانی که از اعماق لایه های زمین بر سفره ی دشتی هموار جاری است به  شهری تبدیل شده ، که می تواند زندگی دلنشینی را برای ساکنانش تدارک ببیند خیابان مشجر آراسته به کاج های پیوسته ی سرسبزش ، چهره اصیل شهری از خراسان را در قرن های دور به نمایش می گذارد ، مجموعه بافت سنتی ، فرهنگی و مذهبی شهر شهری از افغانستان را تداعی می کند .

/ 0 نظر / 32 بازدید