اسماعیلیان در خواف

 چه کالایی را بخرم ؟ کودک گفت : شکنبه بخر و بار آن را بخور. بقیه را به چهار آقچه بفروش که هم چاشت تو شود و هم پول تو بدست آید حسن صباح چون این دو جواب را شنید ، دانست که مردم منطقه دارای فکری بلند هستند و نمی تواند برمنطقه مسلّط شود . لذا به قهستان رفت و بعد از به قدرت رسیدن در آن جا به خواف برگشت و قلعه اران  ( قلعه دختر کنونی ، چشمه قلعه ) و قله بزه واقع در کوه خیرآباد را تصرف کرد که سال های زیادی در اختیار اسماعیلیان بود . اسفزاری در روضات الجنات گوید : مردم  خواف بدعت پذیر نبوده و به خبثٍ عقیده و پیروی از مذاهب ناپسند غیر اسلام متهم نبودند . طوایف این سرزمین هر جا بوده‏اند به علو همِت و نفاذ امر و ارتقای قدر ممتاز بودند .

        اسماعیلیان در مدتی که در خواف بودند به قتل و راهزنی مشغول بوده       ناامنی هایی ایجاد کردند ، از جمله : در دوران جنگ سلطان سنجر و امیرداد حبشی و برکیارق در جام فعلی که به قتل عام اسماعیلیان منجر شد ، سیصد نفر باقی مانده بودند شروع به اذیت و آزار مردم خواف کردند . در دورانی که سنجر با غزها در اطراف نیشابور  مشغول نبرد بود ، اسماعیلیان قهستان با نیروهای زبده‏ی خود به خواف و اطراف آن حمله کردند ، تا از این منطقه برای خود پایگاهی بسازند . اما به علت ایستادگی امیر فرخ شاه ، حاکم آن زمانِ خواف و همکاری بزرگان‏ و امرای برجسته ،  اسماعیلیان شکست‏ خورده به هدف خودکه تصـرف خواف بود نرسیدند  سال549 (هـ-ق) .

/ 0 نظر / 16 بازدید