اسماعیلیان در خواف

 چه کالایی را بخرم ؟ کودک گفت : شکنبه بخر و بار آن را بخور. بقیه را به چهار آقچه بفروش که هم چاشت تو شود و هم پول تو بدست آید حسن صباح چون این دو جواب را شنید ، دانست که مردم منطقه دارای فکری بلند هستند و نمی تواند برمنطقه مسلّط شود . لذا به قهستان رفت و بعد از به قدرت رسیدن در آن جا به خواف برگشت و قلعه اران  ( قلعه دختر کنونی ، چشمه قلعه ) و قله بزه واقع در کوه خیرآباد را تصرف کرد که سال های زیادی در اختیار اسماعیلیان بود . اسفزاری در روضات الجنات گوید : مردم  خواف بدعت پذیر نبوده و به خبثٍ عقیده و پیروی از مذاهب ناپسند غیر اسلام متهم نبودند . طوایف این سرزمین هر جا بوده‏اند به علو همِت و نفاذ امر و ارتقای قدر ممتاز بودند .

        اسماعیلیان در مدتی که در خواف بودند به قتل و راهزنی مشغول بوده       ناامنی هایی ایجاد کردند ، از جمله : در دوران جنگ سلطان سنجر و امیرداد حبشی و برکیارق در جام فعلی که به قتل عام اسماعیلیان منجر شد ، سیصد نفر باقی مانده بودند شروع به اذیت و آزار مردم خواف کردند . در دورانی که سنجر با غزها در اطراف نیشابور  مشغول نبرد بود ، اسماعیلیان قهستان با نیروهای زبده‏ی خود به خواف و اطراف آن حمله کردند ، تا از این منطقه برای خود پایگاهی بسازند . اما به علت ایستادگی امیر فرخ شاه ، حاکم آن زمانِ خواف و همکاری بزرگان‏ و امرای برجسته ،  اسماعیلیان شکست‏ خورده به هدف خودکه تصـرف خواف بود نرسیدند  سال549 (هـ-ق) .

/ 1 نظر / 27 بازدید
ata

سلام. برادر گرامی حسن صباح وپیروان او برای ایران ایرانی ومذهب شیعه جان فشانی کردند شما برادرعزیز کمی تاریخ رامطالعه کنید بعد نیست .افسانه لطفا ننویسید . شما مثل این که هیچ اطلاعاتی ازشیعه اسماعیلیه ندارید .اسماعیلیان خدمات فراوانی به مسلمانان کرده اند ازجمله دین شیعه وخدمات فراوانی همین حالا هم به جامعه بشریت جدا از ملیت ومذهب توسط موسسات امامت که چهل نهمین امام شیعه اسماعیلی معروف به اقاخان چهارم انجام میگیرد. من یکی ازشیعه های اسماعیلی ایران عزیز هستم(اگر خواستید کتاب تاریخ وعقاید اسماعیلیان نوشته دکتر فرهاد دفتری را پیشنهاد میکنم عقاید ادیان توحیدی محترم)