آرامگاه خواجه پیر احمد خوافی

        خواجه غیاث الدین پیراحمد خوافی فرزند خواجه اسحق بن خواجه مجد الدین بن محمد بن خواجه فضل الله خوافی از رجال صاحب نظر و مورد اعتماد عصر تیموریان است در سال 820 (هـ-ق) در پی  فوت خواجه سید فخرالدین ، صدراعظم ، شاهرخ بعد از مشورت با علما و مقامات خواجه پیر احمد را به مقام وزارت منصوب کرد . وی سی سال در دربار شاهرخ کار می‏کرد در مدت وزارتش مدرسه غیاثیه‏ی خرگرد ، مزار شیخ زین الدین خوافی ، جماعت خانه مزار شیخ زین الدین ابوبکر تایبادی را بنا کرد ، بعد از وفات شاهرخ در سال 850 (هـ-ق) به زیارت مکه رفت و در مراجعت سلطان محمد میرزا او را به وزارت منصوب کرد در ایام سلطنت بابر میرزا بعد از چهل سال وزارت به استقلال و خدمت بی‏دریغ به سلسله تیموری ، در سال 875 (هـ-ق) مورد بی اعتنایی قرار گرفت و بعد از مدتی وفات یافت وی بعد از مرگ شاهرخ بین شاهزادگان تیموری چند صباحی میانجی‏گری کرد . گویی گردونه‏ی تاریخ مسئولیت هدایت ایام فترت تیموری را به‏ عهده خواف سپرده بود تا پیر احمد را مشیر و مشاور تیموریان بسازد . اکنون مزار وی مورد احترام مردم است . محل کنونی مقبره وی قسمتی از باغ بزرگی است که بنا به درخواست خودش در ابتدای ورود به آن دفن شده است ، تا کسانی که از جلوی باغ عبور می‏کنند بادیدن مقبره او برای او فاتحه ای بخوانند . فرزند وی مجد الدین پیر احمد وزارت سلطان حسین بایقرا را داشته است و فصیح خوافی مورخ معاصر وی بارها از او نامبرده است .

/ 0 نظر / 108 بازدید