وضعـیت جدیـد فرهـنگی خـواف

 

        بعد از متروک شدن این مؤسسه ، علم و آموزش ضعیف گردیده و تعلیم و تربیت منحصر به مکتب خانه ها بود . اما از نیمه‏ی اول قرن چهاردهم هجری با تأسیس حوزه‏ی علمیه‏ی احناف خواف و مدارس علمی دیگر در سنگان ، نشتیفان ، خلیل آباد ، بالاخواف و رونق روز افزون مدارس آموزش و پرورش در مقاطع مختلف تحصیل اعم از ابتدایی ، راهنمایی ، دبیرستان و هنرستانهای دخترانه و پسرانه شبانه روزی فرهنگ از رشد خاصی برخوردار شده است و هم اکنون در خواف از بهمن 1382 دانشگاه پیام نور افتتاح گردیده است .

/ 0 نظر / 14 بازدید