سفری به یزد، مهد تمدن کهن ایران زمین 
 


مسجد جامع یزد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org

 

زندان اسکندر یزد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

کوچه های بافت تاریخی یزد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

نمونه ای از خانه های سنتی و قدیمی یزد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

بازار شاهزاده فاضل یزد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

یک سبزی فروش محلی در محل بازار خان یزد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

مغازه ای مسگری در بازار خان یزد

گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org

 

میدان امیرچخماق یزد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


 

بادگیر باغ دولت آباد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

عمارت باغ دولت آباد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

نمایی داخلی از عمارت باغ دولت آباد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

کارگاه دارایی بافی

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

یک کارگاه مسگری

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

بازارچه های قدیمی فروش فرش دستباف

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

حمام ابوالمعالی یزد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

موزه مردم شناسی یزد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

مسجد حظیره (روضه محمدیه)

گروه اینترنتـی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

کتابخانه شهید صدوقی

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

آتشکده زرتشتیان

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

دخمه زرتشتیان

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

قلعه مهرپادین مهریز

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org

 

روستای توران پشت

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

قبرستان قدیمی توران پشت

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

کویر فهرج

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

/ 0 نظر / 31 بازدید