مزار شیخ صوفی برآباد

    ایشان علاوه بر این‏که عارفی متقی و پرهیزگار بود ، در شاعری هم دست داشت. و دیوانی دارد به نام دیوان شیخ صوفی خوافی که نسخه‏ی خطی آن بعد از 300سال به کوشش و سرمایه‏ی عبدالله مشهوری شهردار وقت خواف در سال 1338 (هـ-ش) چاپ گردید .

حمد گویم از دل و جان ذوالجلال پاک را                          آن که ظاهر کرد باد و آب و نار و خاک را

ساخت از قدرت بیکدم آدمی خاکی پدید                    روح را در وی دمید و داد جان پاک را

ای مست خواب غفلت برخیز بی محابا                        از خون دل وضو کن رخ آر جانب ما

چندان بسته ای دل در کارهای باطل                           از جمله رو بگردان رخ آر جانب ما

دوش از سروش غیب شنیدم من این ندا                     کای بنده باز گرد به درگاه کبریا

از توست جرم ذلت سستی و معصیت                          از ماست لطف و عفو که هستیم پادشاه

اولاد شیخ صوفی اکنون در منطقه خواف به انتساب خواجه عبیدالله احرار با نام خانوادگی احراری ابدالی مجاور وبا احترام زندگی می کنند وعده ای از آنان در کسوت مقدس روحانیت پیش نماز  بوده و امامت جمعه‏ی شهر خواف راحدود صد سال است که نسل به نسل به عهده‏ی این خانواده می باشد . علاوه بر آن در برآباد مزار های دیگری وجود دارد مثل : مزار شیخ صفائدین مزار شاه سیدان مزار پیر نقاره خانه مزار پیر دروازه مزار خواجه گان قفل گر شاه موسی - شیخ صدر الدین مزار شیخ ابوطاهر مزار پیر باغ خان مزار مجد الدین محمد .

               

/ 1 نظر / 44 بازدید